Kineziologie

Kineziologie je metoda, kdy terapeut pomocí svalového testu zjišťuje odpověď podvědomí na různé otázky, týkající se toho, co je pro klienta vhodné a kde a kdy vznikl emocionální blok, který způsobuje potíže, kvůli nimž klient přišel do kineziologické poradny. Provádí se tak, že se terapeut dotýká paží a jemně do nich tlačí a přitom pokládá otázky, na něž čeká odpověď-reakci od svalu. Odpověď je ANO/NE. Při ANO je sval tvrdý a paže klade jemný odpor, při NE je sval měkký, paže povolí. Chce to praxi a také je často potřeba udělat určité jednoduché „předtesty“, tj. přípravu svalů, aby svaly paže reagovaly tak, aby bylo možné odpověď s přesností diagnostikovat.

Takto se dá vytestovat téměř cokoli. Například určit věk, v němž došlo poprvé k takové reakci, která po další čas klienta negativně ovlivňuje vždy, když se dostane do podobné situace. Do tohoto věku následně terapeut klienta pocitově uvede a klient si prožije znovu tu situaci, která jej ovlivňuje dodnes. Terapeut tak promlouvá s naším podvědomím, tj. vědomě si toho vůbec nemusíme být vědomi. Například: Klient přijde se zadáním, že chce odblokovat přibývání na váze a enormní chuť k jídlu, která se nastartovala třeba nedávnou událostí v jeho životě. Terapeut vytestuje přes tlak na paže, v jakém věku tento blok vznikl. Pokud sval nereaguje na žádné období v životě klienta a ani na období prenatálního věku, dotazuje se terapeut svalového aparátu na rodiče, prarodiče, anebo může přistoupit i na dotazování se na minulé životy klienta.

Takto může dojít třeba k bodu, kdy klientova prababička z matčiny strany přišla tragicky o svého milého a tuto ztrátu řešila přejídáním se. Klient sedí a terapeut drží jeho hlavu v F-O držení, tj. jedna terapeutova ruka spočívá na čele a druhá na zadní straně hlavy, což pomáhá odblokování tématu v hloubce podvědomí. Klient se vžije do své babičky v době, kdy se prababička emocionálně zablokovala zmíněnou událostí a terapeut vede klienta slovně k tomu, aby se oprostil od situace, která se nestala nikdy jemu, ale stala se kdysi dávno jeho prababičce, aby se tato genetická informace navždy vymazala z jeho podvědomí.

Když je práce skončena, terapeut vrátí klientovo vědomí do současnosti již bez tohoto negativního záznamu. Poté se terapeut zeptá klientových „paží“, tedy klientova podvědomí, zda je záznam skutečně vymazán a pokud ano, zda zbyla někde ještě nějaká stopa či příčina, proč se klient přejídá. Pokud ano, opakuje regresi do věku, který je opětovně vytestován kineziologicky. A tak se pokračuje tak dlouho, dokud svalový aparát „neřekne“, že je práce skončena a problém definitivně odblokován a vymazán na všech úrovních podvědomí i vědomí a dokud klient není doveden do „teď a tady“ – tentokrát již navždy bez tohoto negativního záznamu, bez tohoto bloku. Takto se může prožít třeba 3 situace (nebo ještě více) ve 3 různých věcích či generacích. Pak klient odchází a již jeho vztah k jídlu je od té chvíle již v pořádku. Metoda je bezpečná. Někdy se může stát, že se to celé nezvládne na jednom sezení a je potřeba kvůli jednomu tématu dvou návštěv. Anebo se později ukáže, že ke zdánlivě stejnému problému se váže více než jeden blok v podvědomí, a pak se musí každý blok odblokovávat zvlášť.